Perjanjian Persefahaman (MoU)

Fakulti Pengurusan Hospitaliti telah menjalinkan kerjasama MoU dengan beberapa hotel dalam memperkasakan lagi pendidikan di dalam industri perhotelan. Ia juga akan membantu para pelajar dalam pendedahkan kepada suasana pekerjaan dalam industri perhotelan yang sebenar. 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390