Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Kod Pengiktirafan                        : (N/812/6/0175) 03/23 (MQA/PA 5129)
Tempoh Pengajian                       : 3 1/2 tahun (7 Semester )
Kemasukan                                  : Jun / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa

Syarat Kemasukan :

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 dalam mana-mana subjek atau;
Diploma dari mana – mana bidang yang berkaitan dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 atau;
Pelajar dari lepasan Matrikulasi dengan gred CGPA 2.0 atau yang setaraf dengannya.Syarat kemasukan pelajar antarabangsa ke KUIM adalah seperti berikut:

a) Peringkat Diploma : Ordinary level (O Level)/ Secondary School/ Sekolah       
    Menengah Atas (SMA).
b) Peringkat Ijazah : Advance level (A Level)/ Upper/ Higher Secondary School/  
    Diploma/ Sekolah Menengah Atas (SMA).
c) Peringkat Sarjana : Ijazah Sarjana Muda
d) Syarat keperluan bahasa Inggeris: pelajar perlu lulus dalam ujian bahasa Inggeris 
    samaada IELTS/ TOELFL/ MUET/ CAE/ 
    CPE. Syarat keperluan Bahasa Inggeris


i) Program Ijazah Sarjana Muda dan ke atas
    IELTS 5.0/ CEFR B1 atau TOEFL PBT (410-413) 
    atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160)(Cambrige English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) 
    (Cambrige English:Proficiency) / CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau 
    MUET (Malaysia UniversityEnglish Test) (Band 3).

ii) Program Diploma
    IELTS 4.0/ CEFR A2 atau TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160)
    (Cambrige English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambrige English: Proficiency)
    / CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysia Universiti English 
    Test) (Band 2).

Prospek Kerjaya:

1) Usahawan ekopelancongan
2) Pemandu pelancong eko-pelancongan
3) Pegawai rekreasi eko-pelancongan
4) Penasihat pembangunan eko-pelancongan
5) Koordinator eko-pelancongan
6) Eksekutif promosi eko-pelancongan

 

Program Structure

Semester 1

1.    Hubungan Etnik @ Bahasa Melayu 2 (Foreigner) (MPU 1)
2.    Titas @ Pengajian Malaysia 3 (Foreigner) (MPU 1)
3.    Bahasa Arab For Non-Muslim
4.    Tilawah Al-Quran
5.    English for Communication
6.    Introduction to Ecotourism
7.    Tourism Geography
8.    Prinsip Ekonomi

Semester 2

1.    Bahasa Arab Asas (Muslim dan Non-Muslim)
2.    Academic Writing
3.    Pilihan subjek (MPU 3) dari fakulti luar
4.    Principles of Hospitality Accounting
5.    Conservation Management of Ecotourism
6.    Leisure Management
7.    Interpretasi Alam Sekitar

Semester 3

1.    Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)
2.    Psikologi untuk golongan profesional
3.    Keterlibatan Komuniti (MPU 4)
4.    Fiqh Ibadah
5.    Prinsip Kewangan
6.    Customer Service
7.    Entrepreneurship

Semester 4

1.    Psikologi Dari Perspektif Islam
2.    Tour Planning & Development
3.    Marketing for Tourism Industry
4.    Attraction Management
5.    Leadership and Creative Thinking (MPU 2)
6.    Tourism Product Development

Semester 5

1.    Event Management
2.    Culture and Heritage Tourism
3.    Research Method for Hospitality Studies
4.    Recreational Tourism
5.    Facility Planning, Design & Development
6.    Travel & Tour Management

Semester 6

1.    Penyediaan Kertas Cadangan
2.    Strategic Management in Hospitality Industry
3.    Human Resource Management in Tourism Industry
4.    Legal Aspects in Hospitality
5.    Sustainable Tourism Management
6.    Recreation Facility Management

Semester 7

1.    Latihan Industri

  

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390