Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Kod Pengiktirafan                        : (N/812/6/0175) 03/23 (MQA/PA 5129)
Tempoh Pengajian                       : 3 1/2 tahun (7 Semester )
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00
Yuran Pengajian                           : RM 37,450.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 49,300.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 120 - RM 350 Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik

Syarat Kemasukan :

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 dalam mana-mana subjek atau;
Diploma dari mana – mana bidang yang berkaitan dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 atau;
Pelajar dari lepasan Matrikulasi dengan gred CGPA 2.0 atau yang setaraf dengannya.Syarat kemasukan pelajar antarabangsa ke KUIM adalah seperti berikut:

a) Peringkat Diploma : Ordinary level (O Level)/ Secondary School/ Sekolah       
    Menengah Atas (SMA).
b) Peringkat Ijazah : Advance level (A Level)/ Upper/ Higher Secondary School/  
    Diploma/ Sekolah Menengah Atas (SMA).
c) Peringkat Sarjana : Ijazah Sarjana Muda
d) Syarat keperluan bahasa Inggeris: pelajar perlu lulus dalam ujian bahasa Inggeris 
    samaada IELTS/ TOELFL/ MUET/ CAE/ 
    CPE. Syarat keperluan Bahasa Inggeris


i) Program Ijazah Sarjana Muda dan ke atas
    IELTS 5.0/ CEFR B1 atau TOEFL PBT (410-413) 
    atau TOEFL IBT (34) atau CAE (160)(Cambrige English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) 
    (Cambrige English:Proficiency) / CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (36) atau 
    MUET (Malaysia UniversityEnglish Test) (Band 3).

ii) Program Diploma
    IELTS 4.0/ CEFR A2 atau TOEFL PBT (397) atau TOEFL IBT (30-31) atau CAE (160)
    (Cambrige English: Advance)/ CEFR B2 atau CPE (180) (Cambrige English: Proficiency)
    / CEFR C1 atau PTE (Pearson Test of English) (30) atau MUET (Malaysia Universiti English 
    Test) (Band 2).

Prospek Kerjaya:

1) Usahawan ekopelancongan
2) Pemandu pelancong eko-pelancongan
3) Pegawai rekreasi eko-pelancongan
4) Penasihat pembangunan eko-pelancongan
5) Koordinator eko-pelancongan
6) Eksekutif promosi eko-pelancongan

 

Program Structure
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Hubungan Etnik @ Bahasa Melayu 2 (Foreigner) (MPU 1)
 2. Titas @ Pengajian Malaysia 3 (Foreigner) (MPU 1)
 3. Bahasa Arab For Non-Muslim
 4. Tilawah Al-Quran
 5. English for Communication
 6. Introduction to Ecotourism
 7. Tourism Geography
 8. Prinsip Ekonomi
 1. Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)
 2. Psikologi untuk golongan profesional
 3. Keterlibatan Komuniti (MPU 4)
 4. Fiqh Ibadah
 5. Prinsip Kewangan
 6. Customer Service
 7. Entrepreneurship
 1. Event Management
 2. Culture and Heritage Tourism
 3. Research Method for Hospitality Studies
 4. Recreational Tourism
 5. Facility Planning, Design & Development
 6. Travel & Tour Management
 1. Latihan Industri
Semester 2 Semester 4 Semester 6  
 1. Bahasa Arab Asas (Muslim dan Non-Muslim)
 2. Academic Writing
 3. Pilihan subjek (MPU 3) dari fakulti luar
 4. Principles of Hospitality Accounting
 5. Conservation Management of Ecotourism
 6. Leisure Management
 7. Interpretasi Alam Sekitar
 1. Psikologi Dari Perspektif Islam
 2. Tour Planning & Development
 3. Marketing for Tourism Industry
 4. Attraction Management
 5. Leadership and Creative Thinking (MPU 2)
 6. Tourism Product Development
 1. Penyediaan Kertas Cadangan
 2. Strategic Management in Hospitality Industry
 3. Human Resource Management in Tourism Industry
 4. Legal Aspects in Hospitality
 5. Sustainable Tourism Management
 6. Recreation Facility Management 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390