Pelancongan

 

DINA SYAMILAH BINTI ZAID


Kelulusan : Sarjana Sains Pengurusan (KUIM)

Kepakaran :
Tourism Product Planning & Development / Culture, Art & Heritage

Tel : 063878464

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MOHD RIFQI BIN REMELI

Kelulusan : Ijazah Sarjana Pengurusan Pelancongan (UiTM)

Kepakaran :
Pengurusan Pelancongan


Tel : 063878433
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
SITI MAHERA BINTI AHMAT AMIN

Kelulusan : Sarjana Antarabangsa Perusahaan Kecil & Sederhana (IMSME, Universiti Malaya)

Kepakaran :
Bidang Pelancongan & Perniagaan (Perusahaan Kecil & Sederhana)

Tel : 063878441
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FATIMAH BINTI JINAL

Kelulusan : Sarjana Pengurusan Pelancongan (UiTM)

Kepakaran :
Airline Reservation and Ticketing / MICE Management / Leisure and Recrestional / Leisure Management

Tel : 063878451
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
MUHAMMAD ARIF BIN NASIR

Kelulusan : Ijazah Sarjana Pengurusan Pelancongan (UiTM)

Kepakaran :

Sustainable Tourism / Tourism Planning and Development / Culture and Heritage Toursim/ Tourism Principlrs and Practices / Tourism Product Development

Tel : 063878410
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390