Visi dan Misi

Visi

Bergerak seiring dengan Revolusi Industri, berfokuskan kepada teknologi dan media digital dengan pendekatan kepelbagaian nilai.
(Moving together with the industrial revolution focusing on technology and digital media with an approach of diverse values).

 

Misi

Mengaplikasi ilmu dan kemahiran teknologi serta media digital bagi penjanaan nilai material dan insan bagi memenuhi keperluan industri semasa.
(Applying knowledge and skills related to technology and digital media for values creation in material and humanity fulfilling current industrial needs.)

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Teknologi Maklumat Dan
    Media Digital
Universiti Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/ftmd
email Rasmi : ftmd@kuim.edu.my
+606-3878344
+606-3878257