DIREKTORI STAF

 

STAF AKADEMIK

KELULUSAN

PN. NUR RABIATUL ADAWIYAH ABD RAHMAN

(DEKAN/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

LL.B (Hons), UniSZA 

LL.M, UKM

EN. MOHD SABREE BIN NASRI

(TIMBALAN DEKAN/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

SM.P.I, UKM

LL.M, UKM 

DPKGI, UKM

PN. MARINA ABD MANAP

(KETUA UNIT KUALITI DAN AKRIDETASI/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LL.B (HONS), UKM

LL.M, UKM

TN. FABLI BIN YUSOF

(PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LL.B (HONS.) UIAM

LL.M. (ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW), UIAM

PN. ROSITAH  KAMBOL

(PENYELARAS ASASI UNDANG-UNDANG/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LL.B (HONS.) UIAM
LL.B SHARIAH (HONS. ) UIAM
LL.M (ISLAMIC BANKING & FINANCE) UIAM

PN. SUHARNE ISMAIL

(PENYELARAS DIPLOMA UNDANG-UNDANG/PENSYARAH)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

LL.B (Hons), UM

MBA (Human Resources), OUM

PN. SHAHRINA ROMLI

(PENYELARAS SARJANA MUDA PERUNDANGAN SYARIAH/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

SMD.P.I, UKM

SARJANA P. I. (SYARIAH), UKM

DPKGI, UKM

PN. NADIAH HJ MOHD ZIN 

(PENYELARAS DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH/DIPLOMA SYARIAH/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

SM.PENGAJIAN ISLAM(SYARIAH), UniSZA

LL.M,UKM 

US. MOHD SHAUQI BIN SAIFUL SUHARDI

(PENYELARAS PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN/PENSYARAH)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..my

 

SM PENGAJIAN (SYARIAH), Universiti Madinah.

Master Islamic Reveal Knowledge (Fiqh & Usul Fiqh),IIUM

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411