VISI

Menjadi sebuah bahagian / jabatan yang unggul dalam mengurus dan mentadbir Hal Ehwal Akademik dengan efektif dan efisien.

 

MISI

Beriltizam memberi khidmat dan menguruskan program pengajian dengan cemerlang dalam menepati Dasar Pendidikan Negara.

 

COGAN KATA

WASATIYYAH, BERILMU, BERITEGRITI.


MOTO

MEREKAYASA PEMBANGUNAN INSAN.

 

TERJEMAHAN