VISI DAN MISI

VISI

Menjadi sebuah bahagian / jabatan yang unggul dalam mengurus dan mentadbir Hal Ehwal Akademik dengan efektif dan efisien.

 

MISI

Beriltizam memberi khidmat dan menguruskan program pengajian dengan cemerlang dalam menepati Dasar Pendidikan Negara.

 

COGAN KATA

WASATIYYAH, BERILMU, BERITEGRITI.

 

MOTO

MEREKAYASA PEMBANGUNAN INSAN.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

HAL EHWAL AKADEMIK 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/hea
email Rasmi : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+606-3878420/8972/6196/8417
+606-3878368