Penyelenggaraan RUMSIS

  • Unit ini bertanggungjawab dalam menguruskan dan menyelenggara keseluruhan fasiliti dan sistem sedia ada di RUMSIS KUIM supaya dapat berfungsi dengan baik.
  • Berperanan penting bagi memastikan setiap peralatan dan fasiliti berada dalam tahap yang baik dan digunakan ke tahap optimum di dalam menampung keperluan pelajar di RUMSIS.
  • Menyelenggara fasiliti dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif supaya aduan berkaitan kerosakan fasiliti dapat diberi tindakan yang segera.
  • Memberi perkhidmatan teknikal dan bukan teknikal untuk menyokong usaha KUIM bagi menghasilkan tenaga separa profesional yang berkualiti
  • Membuat pemantauan yang dijalankan oleh kontraktor yang dilantik.

TERJEMAHAN