FUNGSI

  • Merancang, Melaksanakan dan memantau hal-hal berkaitan di bawah Unit Tatatertib, Penempatan Pelajar, Unit Ko-kurikulum, Unit Sukan & Kebudayaan, Unit Sokongan Pelajar, Unit Kesihatan Pelajar, dan Unit Penyelenggaraan RUMSIS Kolej Universiti Islam Melaka. HEPA juga bertanggungjawab melahirkan pelajar yang berkeyakinan dan berketerampilan serta mampu melahirkan graduan cemerlang dan berkualiti serta mempunyai kemahiran insaniah yang mantap.


  • Bertanggungjawab menyediakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan serta menjaga kebajikan dan keharmonian mahasiswa bagi membina generasi terpelajar yang berbudi pekerti mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab

TERJEMAHAN