PIAGAM PELANGGAN

  • Merealisasikan visi KUIM.
  • Membangunkan program ke arah membentuk kepimpinan.
  • Membentuk sahsiah pelajar yang berdisiplin, bermotivasi dan bertanggungjawab.
  • Mengelola penempatan pelajar yang selesa.
  • Menjaga kebajikan pelajar, keselamatan dan kesihatan pelajar.
 

TERJEMAHAN