VISI

Untuk menjadi sebuah pusat Pengajian Tinggi yang unggul dan cemerlang di dalam pengajian yang berteraskan Islam


 
MISI

Melaksanakan usaha pendidikan dan pengembangan jalinan ilmu duniawi dan ukhrawi, latihan dan kemahiran berteknologi serta penyelidikan dan pembangunan sumber manusia berwadahkan Islam.
 
 


OBJEKTIF

Membentuk, mendidik dan memperkembangkan potensi pelajar dalam aspek kepimpinan, disiplin, tanggungjawab sosial dan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan yang berkualiti dan mempunyai jati diri masyarakat Islam Malaysia yang cemerlang, gemilang dan terbilang.

TERJEMAHAN