PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) DALAM MELAHIRKAN USAHAWAN BERJAYA DI MALAYSIA

Noorizda Emellia Mohd Aziz, Norazman Harun, Maryam Mohd Esa, Mohd Rafi Yaacob, Anis Amira Ab. Rahman

Abstract


Keusahawanan merupakan satu bidang yang semakin mapan di Malaysia. Apatah lagi, wujudnya Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2016-2020 yang mana mahu Malaysia secara amnya melahirkan lebih ramai usahawan di kalangan rakyat. Dan secara khususnya di kalangan pelajar dalam usaha merealisasikan usaha aspirasi negara untuk menjadikan Malaysia sebuah ‘Negara Keusahawanan’. Selari dengan hasrat negara yang mahu mentransformasikan pelajar menjadi seorang usahawan berjaya agar matlamat mewujudkan lebih ramai pencipta kerja tercapai maka artikel mengupas -secara konsep berkaitan pendidikan keusahawanan di IPT yang diharap dapat mewujudkan ekosistem keusahawanan yang kondusif dan lestari dalam membentuk usahawan berjaya di kalangan graduan atau alumni.

Kata kunci: Pendidikan Keusahawanan, kelestarian, usahawan berjaya


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.