KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KOPERASI DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI

Nurulhayah Muhamad, Akmal Hakim Azhar

Abstract


Kajian yang dijalankan untuk mengkaji hubungan antara faktor layanan perkhidmatan, harga dan kualiti barangan untuk kepuasan pelajar terhadap koperasi Kolej Universiti Islam Melaka. Seramai 354 orang pelajar terlibat sebagai responden dan nilai ini ditentukan berdasarkan jadual sampel dan populasi Krejcie dan Morgan. Pengkaji mengedarkan soal selidik menggunakan dua kaedah iaitu menggunakan google form dan pengedaran kertas soal selidik secara terus. Antara kaedah analisis yang digunakan ialah deskriptif, korelasi dan regrasi dan data-data yang diperoleh daripada responden dianalisis didalam komputer menggunakan melalui Statistical Package Of Social Sciences (SPSS). Hasil dapatan kajian pula menunjukkan faktor layanan perkhidmatan, harga dan kualiti barangan mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan pelajar.

 

Kata Kunci : Layanan perkhidmatan, Harga, Kualiti barangan dan Kepuasan Pelajar


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.