HUBUNGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN TINGKAH LAKU KEWARGAAN ORGANISASI DI KALANGAN PEKERJA HOTEL

Dina Syamilah Zaid, Mohamad Nasir Saludin

Abstract


Tingkah laku kewargaan organisasi adalah komponen yang penting, bagi pekerja yang berurusan secara langsung dengan pelanggan. Ini kerana kepuasan pelanggan dalam industri perhotelan bergantung kepada bagaimana pekerja dapat memenuhi harapan pelanggan dan ini memerlukan pekerja untuk menjalankan aktiviti yang bukan merupakan sebahagian daripada tugas mereka. Seorang pekerja yang melakukan sesuatu tanpa paksaan dan sukarela dalam sebuah organisasi sering disebut sebagai tingkah laku kewargaan organisasi. Artikel ini menerangkan lebih lanjut dimensi-dimensi tingkah laku kewargaan organisasi dan komitmen organisasi.

Kata Kunci : Komitmen organisasi, komitmen afektif, komitmen berterusan, komitmen normatif, tingkah laku kewragaan organisasi 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.