Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation IBRA’: THE WAY FORWARD Abstract   PDF
Mohd Ab Malek, Zainab Hj Mohd Zain, Mohd Harun Shahudin, Sulaiman Mahzan, Siti Fairuz Nurr Sadikan
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation IMPAK KUALITI PERKHIDMATAN DAN FASILITI TERHADAP KEBERKESANAN PENGENDALIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Roslinawati Ibrahim
 
Vol 6, No 1 (2021) INCLUSION OF SECURITY IN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL IN DISCOVERING THE CORRELATION TOWARDS E-WALLET USAGE DURING THE COVID-19 PANDEMIC OUTBREAK Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Nurulhayah Muhamad, Irwan Shahrizzat Mohd Azmi
 
Vol 1, No 1 (2016): Journal of Business Innovation INFLUENCE OF ATTITUDE ON CONSUMERS’ BEHAVIORAL INTENTION TOWARD HALAL COSMETICS IN MALAYSIA Abstract   PDF
Siti Nor Bayaah Ahmad, Azizah Omar
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation INTENTION TOWARDS SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP: COMPARISONS AMONG MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMES) Abstract   PDF
Wei Loon Koe
 
Vol 1, No 1 (2016): Journal of Business Innovation ISLAMIC BANKING PAYMENT SYSTEM: EMPIRICAL RESEARCH ON MICRO BUSINESS IN KUALA LUMPUR AND SELANGOR Abstract   PDF
Mohammad Azmi Abdullah, Najwa Mohd Khalil, Hazmi Dahlan
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation ISLAMIC FINANCIAL REPORTING: EVIDENCE FROM MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Halim Kadri
 
Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation ISLAMIC SYSTEM OF PRODUCTION AND CONSUMPTION: A GUIDE FOR MUSLIM ENTREPRENEURS Abstract   PDF
Omar Javaid
 
Vol 6, No 1 (2021) JAWI PERANAKAN: STATUS DAN PERANANNYA DALAM MEMBUDAYAKAN EKONOMI MELAYU Abstract   PDF
Hamidah Jalani, Izzah Nur Aida Zur Raffar, Sarah Dina Mohd Adnan, Nor Adina Abdul Kadir, Nang Naemah Nik Dahalan, Mariam Farhana Md Nasir
 
Vol 5, No 1 (2020) KEBERKESANAN PROGRAM MYAGROSIS ANJURAN FAMA DALAM KALANGAN PELAJAR UiTM JASIN Abstract   PDF
Norzaimah Zainol, Nurulhayah Muhamad, Ahmad Hilmi Muhamad Yusuf
 
Vol 3, No 2 (2018) KEFAHAMAN ETIKA PEMASARAN ISLAM DI KALANGAN KOMUNITI KUIM Abstract   PDF
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Hidayah Razali, Maryam Mohd Esa, Zurairah Jais, Roslinawati Ibrahim
 
Vol 4, No 2 (2019) KEJAYAAN USAHAWAN MELAYU INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA (IKS) DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Maryam Mohd Esa, Nur Faizah Nur Fazil, Noorizda Emellia Mohd Aziz, Zamry Gafar, Zurairah Jais
 
Vol 6, No 1 (2021) KELESTARIAN KEWANGAN SOSIAL GOLONGAN MISKIN RENTAN MELALUI MEKANISME i-CSR BERASASKAN QARD AL-HASAN Abstract   PDF
Norajila Che Man, Mohd Faizal P. Rameli, Wan Noor Hazlina Wan Jusoh, Nurul Hidayah Mansor
 
Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation KEPATUHAN TADBIR URUS HAB HALAL JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM PULAU PINANG (JHEAIPP) TERHADAP PIAGAM PELANGGAN: ANALISIS PERSPEKTIF USAHAWAN Abstract   PDF
Siti Syuhadah Mohamad, Mohamad Zaini Abu Bakar
 
Vol 1, No 1 (2016): Journal of Business Innovation KEPENTINGAN PENGURUSAN BERTERASKAN ISLAM DALAM SEKTOR TEKNOLOGI HIJAU NEGARA Abstract   PDF
Norizan Hassan, Hussin Salamon, Hasimah Abdul Rahman
 
Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation KEPUASAN PELAJAR TERHADAP KOPERASI DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI Abstract   PDF
Nurulhayah Muhamad, Akmal Hakim Azhar
 
Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation KERJA SEPARUH MASA : FAKTOR, STATUS PELAJAR DAN KESAN KE ATAS PENCAPAIAN AKADEMIK PELAJAR INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI Abstract   PDF
Rozita Baba, Nur Zafirah Muhammad Nor, Muhammad Amirul Fikri Hamzah
 
Vol 3, No 2 (2018) KESAN PENJENAMAAN KE ATAS KESETIAAN PELANGGAN TELEKOMUNIKASI DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) Abstract   PDF
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Siti Aisyah Othman, Maryam Mohd Esa, Zurairah Jais, Zamry Gafar
 
Vol 4, No 2 (2019) KESEDARAN PENJAWAT AWAM TERHADAP KEPENTINGAN TAKAFUL DALAM KALANGAN BELIA DI HOSPITAL Abstract   PDF
Nurulhayah Muhamad, Tijan Hanini Abdul Hamid, Nurul Liyana Hussin, Rohailin Zainon
 
Vol 3, No 2 (2018) KESEDIAAN GOLONGAN BELIA DALAM BIDANG PERNIAGAAN ATAS TALIAN DI PANTAI DALAM, KUALA LUMPUR Abstract   PDF
Nurulhayah Muhamad, Wan Nur Saleha Wan Mohd Fauzan, Rohailin Zainon
 
Vol 3, No 2 (2018) KESEJAHTERAAN KEWANGAN KAJIAN KES PENGUSAHA CHALET DI PANTAI PENGKALAN BALAK Abstract   PDF
Noorizzati Husna Ahmad Mahmud, Suzana Ab. Rahman
 
Vol 3, No 2 (2018) KESETIAAN PELANGGAN GENERASI Y TERHADAP PERKHIDMATAN PANDU LALU KE ATAS PELAJAR FAKULTI PERNIAGAAN DI KUIM Abstract   PDF
Zamry Gafar, Noorizda Emellia Mohd Aziz, Siti Bariah Bustamam, Maryam Mohd Esa, Zurairah Jais
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation KEUSAHAWANAN ISLAM DI KALANGAN PENIAGA KECIL: KAJIAN DI JOHOR BAHRU Abstract   PDF
Mohd Khairul Annuar Mohd Satar
 
Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation Knowledge And Application Of Islamic Financial Planning Among Small And Medium Enterprises Halal Operators In Peninsular Of Malaysia Abstract   PDF
Muhamad Nur Aiman Mohd Noor, Junaina Muhammad, Mohd Daud Awang, Amalina Abdullah, Suhaimi Abd Rahman
 
Vol 6, No 1 (2021) KOMITMEN AFEKTIF SEBAGAI PENGANTARA DALAM MEMPENGARUHI SOKONGAN ORGANISASI, NILAI KEAGAMAAN DAN BEBAN KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KAKITANGAN INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT) DI MELAKA Abstract   PDF
Norsalman Mohd Nor, Abdul Mutalib Mohamed Azim, Nurul Afiqah Abd Rahman, Roslinawati Ibrahim, Noor Fariza Hasini
 
51 - 75 of 108 Items << < 1 2 3 4 5 > >>