Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2021) KORELASI ANTARA GELAGAT FILANTROFI DENGAN TAHAP KEDERMAWANAN MUSLIM SEMASA PANDEMIK COVID-19 Abstract   PDF
Muaz Mohd Noor, Muhammad Taufik Md Sharipp, Mohd Zaid Mustafar, Muhammad Faidz Mohd Fadzil, S Salahudin Suyurno, Mohd Khairul Nizam Abd Aziz
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation LIQUIDITY AND CLAIM IN TAKAFUL INDUSTRY Abstract   PDF
Saiyidi Mat Roni, Shafinar Ismail, Muhammad Mukhlis Abdul Fatah
 
Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation LITERASI KEWANGAN DALAM KALANGAN PELAJAR DI KUIM Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Liyana Syazwina Rosli
 
Vol 5, No 1 (2020) LITERASI KEWANGAN ISLAM: SOROTAN KAJIAN LEPAS DAN KAEDAH PENGUKURAN Abstract   PDF
Mohamad Azmi Abdullah, Mohd Fauzi Hussin
 
Vol 1, No 1 (2016): Journal of Business Innovation MEASURING VOLATILITY OF DOW JONES SUKUK TOTAL RETURN INDEX USING GARCH MODEL Abstract   PDF
Syazwani Rahim, Nursilah Ahmad
 
Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation MONETARY POLICY CHANGES AND STOCKS RETURN IN MALAYSIA: EMPIRICAL EVIDENCE USING ARDL MODEL Abstract   PDF
Nor Hazanah Miskan
 
Vol 4, No 2 (2019) NIAT KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN PELAJAR WANITA DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) Abstract   PDF
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Wan Nur Afini Wan Saidin, Zurairah Jais, Maryam Mohd Esa, Zamry Gafar
 
Vol 5, No 1 (2020) ORIENTASI INTRINSIK DAN EXTRINSIK MEMPENGARUHI KEBERKESANAN LATIHAN: MOTIVASI BELAJAR SEBAGAI PENGANTARA Abstract   PDF
Othmen Che Jusoh, Ismi Arif Ismail
 
Vol 5, No 1 (2020) PANDEMIK COVID 19 : TEKANAN KEWANGAN, LITERASI KEWANGAN MENJADI PENENTU KESEJAHTERAAN KEWANGAN DI KALANGAN KOMUNITI DURIAN TUNGGAL Abstract   PDF
Suzana Ab Rahman, Abdul Mutalib Mohamed Azim, Shafinar Ismail
 
Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation PEMBELAJARAN ORGANISASI DAN HUBUNGANNYA DENGAN EFIKASI KENDIRI KERJAYA PEKERJA: KAJIAN TINJAUAN DI KRSB Abstract   PDF
Noor Azizah Jakaria, Sharimah Jakaria, Siti Nur Afiqah Shafie
 
Vol 3, No 1 (2018): Journal Of Business Innovation PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT) DALAM MELAHIRKAN USAHAWAN BERJAYA DI MALAYSIA Abstract   PDF
Noorizda Emellia Mohd Aziz, Norazman Harun, Maryam Mohd Esa, Mohd Rafi Yaacob, Anis Amira Ab. Rahman
 
Vol 3, No 2 (2018) PENERIMAAN GST DALAM KALANGAN MASYARAKAT DI JOHOR Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Fatin Hazirah Ambok Hassanuddin
 
Vol 6, No 1 (2021) PENERIMAAN USAHAWAN KECIL MUSLIM DI KELANTAN TERHADAP AR-RAHNU: ANALISIS DARI PERSPEKTIF FAKTOR PROMOSI Abstract   PDF
Salimah Yahaya, Hainnur Aqma Rahim
 
Vol 4, No 1 (2019): Journal of Business Innovation PENGARUH KEADILAN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN AFEKTIF DALAM KALANGAN KAKITANGAN HOTEL DI MELAKA: MODAL PSIKOLOGI SEBAGAI PENGANTARA Abstract   PDF
Nur Shafiqa Zainuddin, Abdul Mutalib Mohamed Azim, Norhazanah Miskan
 
Vol 5, No 1 (2020) PENGLIBATAN KERJA DALAM KALANGAN PEKERJA SWASTA DI MELAKA Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Nurulhayah Muhamad, Haziq Mohd Hanizam
 
Vol 6, No 1 (2021) PENGLIBATAN USAHAWAN PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA (PKS) DALAM PERNIAGAAN DIGITAL SEMASA PANDEMIK COVID-19: KAJIAN KES FELDA AIR TAWAR, JOHOR Abstract   PDF
Nurulhayah Muhamad, Nur Nabilah Zainudin, Nurul Liyana Hussin, Nor Hazanah Miskan
 
Vol 5, No 1 (2020) PENGURUSAN STRES DALAM KALANGAN PELAJAR KAJIAN KES : KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM) Abstract   PDF
Nor Hazanah Miskan, Ily Izyan Mohd Fisol
 
Vol 1, No 2 (2016): Journal of Business Innovation PENILAIAN KUALITI PERKHIDMATAN BAGI PENERIMA BANTUAN SKIM ZAKAT ASNAF MUALAF DI INSTITUSI PEMBERI ZAKAT. Abstract   PDF
Siti Hawa Radin Eksan, Haliyana Tonot, Noor Raudhiah Abu Bakar, Azharuddin Hashim, Afizan Amer
 
Vol 6, No 1 (2021) PERANAN TINGKAHLAKU KEWARGAAN ORGANISASI SEBAGAI NILAI TAMBAH DALAM DIRI PENSYARAH DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI SWASTA DI MALAYSIA Abstract   PDF
Muhammad Yasin Omar Mokhtar, Mohamad Nasir Saludin
 
Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation Perbandingan Pengurusan Kualiti Masjid Yang Diberi Pengiktirafan Bintang Abstract   PDF
Muhammad Firdaus Muhammad Sabri, Haliyana Tonot
 
Vol 2, No 1 (2017): Journal Of Business Innovation Personaliti Graduan Yang Menjadi Tarikan Organisasi Abstract   PDF
Hamidah Norman, Rohailin zainon, Siti Zuraydah Md Jenil, Rusyda Yahya
 
Vol 2, No 2 (2017): Journal Of Business Innovation PRESTASI KEWANGAN SYARIKAT PN17 PADA TAHUN 2014-2016:NISBAH KECAIRAN DAN NISBAH HUTANG Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Sheikh Ai'bdul Rahim Sheikh Ibrahim
 
Vol 2, No 2 (2017): Journal Of Business Innovation REVIEW ON THE GOODS AND SERVICES TAX IN MALAYSIA Abstract   PDF
Nuur Su'aidah Zakaria
 
Vol 4, No 2 (2019) REVIEW PAPER: DETERMINANTS OF STUDENTS’ CHOICE OF COURSES AND UNIVERSITY SELECTION Abstract   PDF
Nurul Liyana Hussin, Nurulhayah Muhamad, Muhammad Khalil Tarmizi Abdul Sukor
 
Vol 4, No 2 (2019) SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PERFORMANCE OF ISLAMIC BANKS: IDEALS AND REALITY Abstract   PDF
Nora Azureen Abdul Rahman, Nizar Yousef Naim
 
76 - 100 of 108 Items << < 1 2 3 4 5 > >>