PENUNJUK SEKOLAH SELAMAT (PSS)

Shawal Sahid Hamid @ Hussain, Nur Khairunnisa Liyana Ahmad

Abstract


Selaras dengan Agenda Pembangunan Lestari (SDGs 2030), inisiatif SDG 3 dan SDG 4 dalam konteks kesihatan dan kesejahteraan melalui aspek pendidikan berkualiti wajar diberi perhatian. Oleh demikian, isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah merupakan isu penting yang perlu diperhatikan. Kajian ini telah membentuk penunjuk keselamatan di sekolah melalui borang audit aspek keselamatan dan kesihatan di sekolah. Kajian ini turut menggunakan kaedah kuantitatif borang kaji selidik yang melibatkan populasi pelajar sekolah di Malaysia bagi melihat persepsi warga sekolah dalam keperluan borang audit keselamatan dan juga penilaian warga sekolah terhadap keselamatan fizikal di sekolah. Kaedah kuantitatif melalui edaran borang kaji selidik yang melibatkan sampel seramai 117 orang warga sekolah yang dipilih secara persampelan bertujuan. Hasil dapatan kajian mendapati bahawa seramai 107 orang responden sangat bersetuju bahawa borang audit keselamatan fizikal di sekolah wajar diwujudkan. Kajian menyimpulkan bahawa sosialisasi pengetahuan dalam kalangan warga sekolah terhadap aspek persekitaran keselamatan dan kesihatan di sekolah Malaysia memerlukan kerjasama semua pihak yang berkepentingan

Keywords


Keselamatan dan kesihatan; persekitaran; penunjuk; sekolah selamat

Full Text:

PDF

References


Anuar Ithnin. (2015). Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Bailey, C. A. (2007). A Guide to Qualitative Field Research. Edisi ke-2. London: Pine Forge Press.

BS Wijanarka, Th. Sukardi, D. Rahdiyanta & Y. Ngadiyono. (2018). Evaluation of implementation of health and safety in industry and vocational school in Yogyakarta Special Region. Journal of Physics: Conference Series. 1273 (2019) 012063. doi:10.1088/1742-6596/1273/1/012063.

Chua Yan Piaw. (2008). Asas Statistik Penyelidikan Analisis Data Skala Ordinal dan Skala Nominal. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill.

Davison, KK. & Lawson, C.T. (2006). Do attributes in the physical environment influence children’s physical activity? A review literature. International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity.3(19): 1-17.

Didin Komarudin, Wowo S. Kuswana & Ridwan A.M. Noor. (2016). Kesehatan dan keselamatan kerja di SMK. Journal of Mechanical Engineering Education, Vol. 3, No. 1.

Davison, KK. & Lawson, C.T. (2006). Do attributes in the physical environment influence children’s physical activity? A review literature. International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity 3(19): 1-17.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2004). Konsep dan Manual Sekolah Selamat.

Kementerian Pendidikan Malaysia 2003 Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia: Balakong Selangor.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2017). Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Melvin Joni.(19 Januari 2021). Pelajar parah dipercayai terjatuh dari bangunan sekolah. Berita Harian Online. Bahan diakses pada 4 Oktober 2021 ,daripada https://www.bharian.com.my/berita/kes/2021/01/778169/pelajar-parah-dipercayai- terjatuh-dari-bangunan-sekolah.

Mufidah, L., & Tejamaya, M. (2019). Analysis of occupational safety and health risk perception of elementary school employees in Depok City, Indonesia. Indian Journal of Public Health Research and Development, 10(5), 1368-1373. https://doi.org/10.5958/0976- 5506.2019.01121.5.

Rahmah, M.A. (1999). Rancangan kesihatan sekolah. Jurnal Kesihatan Masyarakat. 5(1): 90- 94

Satriyo Agung Dewanto, Muhammad Munir & Bekti Wulandari. (2020). Implementasi Prosedur K3 pada Kegiatan Belajar Mengajar Praktik di Prodi PT Elka UNY. ELINVO (Electronics, Informatics, and Vocational Education), November 2020;5(2): 160-167. ISSN 2580-6424 (printed), ISSN 2477-2399 (online,) DOI:

https://doi.org/10.21831/elinvo.v5i2.36109.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.