Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Ilmi INOVASI GURU DALAM PENGAJARAN MEMBANTU MENINGKATKAN PENGUASAAN KOSA KATA MURID DALAM BAHASA ARAB DI SEKOLAH Abstract   PDF
Najwa Humaira’ Mat Nor, Nik Mohd Rahimi
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi JENAYAH SYARIAH GOLONGAN MAK NYAH: ISU DAN MASALAH PENGUATKUASAAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Mohd Arif Ariffin Abu Bakar, Siti Zubaidah Ramli
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KATA ADJEKTIF DALAM UJARAN MASYARAKAT BANJAR Abstract   PDF
Nur Hafizah Razali, Normaliza Abd Rahim
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEANEKARAGAMAN CIRI LARAS BAHASA KREATIF (SASTERA) DALAM PENULISAN NOVEL HUJAN PAGI Abstract   PDF
Siti Nor Atikaf Salleh, Nurfarhana Shahira Rosly, Nabillah Bolhassan, Asrul Azuan Mat Dehan
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi KEBERKESANAN APLIKASI PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI TADIKA Abstract   PDF
Nurdiyana Tasripin, Zaleha Damanhuri, Mohamad Arif Zaki
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEBERKESANAN HUBUNGAN GURU KELAS-MURID DALAM MERANGSANG KESEDARAN TERHADAP INTEGRASI ETNIK DALAM KALANGAN MURID DI BILIK DARJAH Abstract   PDF
Suresh Kumar N Vellymalay
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi KECENDERUNGAN PEMILIHAN KERJAYA DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH BANDAR DAN LUAR BANDAR DI KELANTAN Abstract   PDF
Noor Athirah Sukri, Suppiah Nachiappan
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmi KEPENTINGAN TAKWIM HIJRI DALAM PERMASALAHAN FIQH DI MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP PENGAMALAN PENGIRAAN TEMPOH HAWL DALAM PENGURUSAN ZAKAT DI MALAYSIA Abstract   PDF
Radzuan Nordin, Ab Rahim Ibrahim
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN SOAL SELIDIK KEPIMPINAN TRANSFORMASIONAL GURU BESAR DI SEKOLAH Abstract   PDF
Zuriani Hanim Zaini, Muhammad Izzat Mailis
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi KESEDARAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP KONSEP ZAKAT Abstract
Nor Suhaiza Md Khalid, Zarina Mohd Zain, Suzei Mat Nurudin, Suzzana Othman
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi KEYAKINAN PELANGGAN TERHADAP PENSIJILAN HALAL MENINGKATKAN KESETIAAN PELANGGAN DI DALAM INDUSTRI PERHOTELAN DI NEGERI MELAKA Abstract   PDF
Hartini Adenan, Hamidah Norman
 
Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Ilmi KOMUNIKASI BUKAN LISAN DALAM PENGAJARAN GURU BAHASA ARAB SECARA DALAM TALIAN Abstract   PDF
Nur Adila Kamarudin, Nik Mohd Rahimi
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi KUALITI PERKHIDMATAN DAN KEPUASAN PELANGGAN INAP DESA DI MELAKA Abstract   PDF
Dina Syamilah Zaid, E. Suhartiningsih N. Noto Sudarmo
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi LEARNING STYLE PREFERENCES AMONG UNDERGRADUATES IN AN ENGLISH LANGUAGE COURSE CONDUCTED VIA ONLINE DISTANCE LEARNING (ODL) Abstract   PDF
Wan Effa Jaapar, Mimihayu Md Yusof, Nurhamizah Ishak
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi MENDEPANI CABARAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0 (IR 4.0) DALAM KONTEKS MAHASISWA: ANALISIS MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Abstract   PDF
Adam Badhrulhisham, Muhammad Hilmi Mat Johar, Taufiq A. Rashid
 
Vol 10, No 1 (2020): Jurnal Ilmi MENINGKATKAN KEMAHIRAN KOMUNIKASI PELAJAR MELALUI PROGRAM KEUSAHAWAN SOSIAL Abstract   PDF
Siti Zakiah Abu Bakar, Nurena Abdullah
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi PANDANGAN DAN CABARAN GURU TERHADAP PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PdPR) DALAM TEMPOH PANDEMIK COVID-19 Abstract   PDF
Muhammad Izzat Mailis
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi PANDANGAN GURU TERHADAP TAHAP KESUKARAN TOPIK-TOPIK SAINS TAHUN SATU Abstract   PDF
Aqmarollah Mohd Nasip, Ong Eng Tek
 
Vol 11, No 1 (2021): Jurnal Ilmi PEMBINAAN KERANGKA AKTIVITI KESUKARELAWANAN YANG BERKESAN OLEH MAHASISWA DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) KAMPUS, JOHOR BAHRU, JOHOR Abstract   PDF
Nor Shafikah Mukhtar, Norlaile Salleh Hudin
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi PENDEKATAN WASATIYYAH DALAM KERANGKA AL-TA’AYUSH MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA: SATU TINJAUAN Abstract   PDF
Muhammad Ikhlas Rosele, Abdul Karim Ali, Muhammad Safwan Harun, Saiful Islam Nor Mohd Zulkarnain
 
Vol 8, No 1 (2018): Jurnal Ilmi PENGARUH KEPIMPINAN TRANSFORMASI DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP ORGANISASI PEMBELAJARAN SEKOLAH MENENGAH IMTIAZ DI MALAYSIA Abstract   PDF
Norisyah Abd Rahim
 
Vol 7, No 1 (2017): Jurnal Ilmi PENGARUH KITAB AL-HIKAM AL-‘ATAIYYAH DALAM MASYARAKAT MELAYU DI MALAYSIA Abstract   PDF
Shuhaimi Mohd Lana, Abd Rahman Abd Ghani
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi PENGARUH KUALITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TERHADAP KEPUASAN BELAJAR PELAJAR KOLEJ-KOLEJ SWASTA DI SABAH Abstract   PDF
Mazni Muhammad, Roslee Talip, Muhammad Suhaimi Taat
 
Vol 12, No 1 (2022): Jurnal Ilmi PENGETAHUAN GURU TERHADAP KAEDAH SERVICE-LEARNING DALAM MENERAPKAN KEMAHIRAN INSANIAH MURID SEKOLAH Abstract   PDF
Umaira Ramlee, Isa Hamzah
 
Vol 9, No 1 (2019): Jurnal Ilmi PERANAN AKADEMIA DALAM PEMBANGUNAN KOMUNITI ASLI Abstract   PDF
Abdul Ghafar Don, Badlihisham Mohd Nasir, Ahmad Faqih Ibrahim, Khairul Azhar Meerangani
 
26 - 50 of 68 Items << < 1 2 3 > >>