Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 KELAINAN TERJEMAHAN DALAM TERJEMAHAN TEKS BAHASA INGGERIS KEPADA BAHASA MELAYU Abstract   PDF
Nur Munirah Mohamed Aziz, Rohaidah Kamaruddin
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KELUARGA BAHASA INDO-MALAYNESIA DAN PENGARUH BAHASA SANSKRIT DALAM MEMPERKAYAKAN PERBENDAHARAAN KOSA KATA BAHASA MELAYU Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 KEPELBAGAIAN PENGAJARAN GURU PRASEKOLAH BAGI MENCAPAI STRATEGI PENGAJARAN: SATU KAJIAN KES DI NEGERI PERAK DAN SELANGOR Abstract   PDF
Nor Shahida Munawir
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KEPERLUAN MODUL BAHASA ARAB UNTUK TUJUAN HAJI DAN UMRAH: SATU ANALISIS KAJIAN Abstract   PDF
Mohd Sollah Mohamed, Mohammad Seman
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 KESEDIAAN IBU BAPA TERHADAP PENGLIBATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI RUMAH (PdPR) Abstract   PDF
Zuriani Hanim Zaini, Zaleha Damanhuri, Mohamad Arif Zaki Ali, Ahmad Zulfandi Ibrahim
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KESILAPAN STRUKTUR AYAT BAHASA MANDARIN DALAM KALANGAN PELAJAR PENUTUR NATIF Abstract   PDF
Hazlina Abdul Halim, Ang Lay Hoon, Hoon Koh Su Fan
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KIASAN DALAM NOVEL "CINTA SANG RATU" DARI SUDUT PRAGMATIK Abstract   PDF
Norhidayu Hasan, Zaitul Azma Zainon Hamza
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 KISAH SANG KANCIL DAN MEMERANG SEBAGAI PENERAPAN ADAB KEPIMPINAN DALAM KALANGAN KANAK-KANAK Abstract   PDF
Siti Fatimah binti Mamat, Roslina binti Abu Bakar, Arbai'e bin Sujud
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Abstract
Mat Taib Pa
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang KONSEP MAKNA DAN JENISNYA Abstract   PDF
Mat Taib Pa
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 KOSA KATA INDO-EROPAH, SEMITIK, SINO-TIBET DAN DARVIDIEN DALAM INTERNASIONALISASI BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA UTAMA DUNIA DI ALAM MALAYNESIA Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 LATIHAN KEJURURAWATAN DI MALAYSIA: TINJAUAN DALAM KALANGAN JURURAWAT MUDA Abstract   PDF
Siti Fatimah Md. Shariff, Mohd. Yusof Abdullah, Jalinah Karim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 LEKSIKAL PENUTUR DIALEK PULAU PINANG DALAM KALANGAN KAKITANGAN LEMBAGA PEMASARAN PERTANIAN PERSEKUTUAN (FAMA) DARI SUDUT PRAGMATIK Abstract   PDF
Zul Hanis Yop Othman, Nabillah Bolhassan
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 LEKSIKOSTATISTIK DAN GLOTOKRONOLOGI ANTARA BAHASA BANJAR DENGAN BAHASA MELAYU: KAJIAN LINGUISTIK SEJARAH DAN PERBANDINGAN Abstract   PDF
Mohd Khaidir Abdul Wahab, Adi Kasman Che Halin
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 LEVEL OF TEACHER COMMITMENT IN PUBLIC SECONDARY SCHOOLS Abstract   PDF
Abbas Sani Dahiru, Samaila Jafar
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 MASALAH TINGKAH LAKU DALAM KALANGAN KANAK-KANAK TADIKA Abstract   PDF
Zaleha Damanhuri, Mariani Md Nor, Nik Nur Syazwani Ibrahim, Aziyati Zahirah Asnil Aimi
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 MOTIVASI DAN SIKAP TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU MURID TINGKATAN SATU (JUNIOR ONE LOYALTY), SEKOLAH MENENGAH PERSENDIRIAN KWANG HUA Abstract   PDF
Mohd Uzir Zubir, Rohaidah Kamaruddin, Sharil Nizam Sha’ri
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang MOTIVASI PELAJAR MOBILITI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA PERANCIS Abstract   PDF
Nuradibah Asbullah, Hazlina Abdul Halim
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 MOTIVASI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH ARAB JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA (SMA JAIM) TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Nur Afifah binti Fadzil, Nur Aznan bin Jaafar, Roslida binti Saad, Ahmad Syukri bin Musa
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 PELAKSANAAN PENGURUSAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN NUTRISI DI TASKA TERPILIH NEGERI TERENGGANU Abstract   PDF
Siti Nurazimah Ab. Rasid, Norjumira Abd Raof
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 PEMBINAAN MODEL KEMAHIRAN BERTUTUR BAHASA ARAB “MGG@TfModKTBa@INNOV” DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) MALAYSIA Abstract   PDF
Asma Abdul Rahman, Nursilah Ahmad
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang PEMILIHAN BAHAN BACAAN ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR UNIVERSITI AWAM Abstract   PDF
Noor Adawiyah Ahmad Radzi, Nik Farhan Mustapha, Pabiyah Hajimaming @ TokLubok
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 PENAMBAHBAIKAN RANCANGAN AL-ARABIYYAH FI AL-RADIO MELALUI PENGGUNAAN LIVE VIDEO DALAM FACEBOOK® Abstract   PDF
Mohd Shahrizal bin Nasir, Muhammad Sabri bin Sahrir, Mohd Firdaus bin Yahaya
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang PENGARUH BUDAYA DALAM DRAMA BISIKAN MALAYA Abstract   PDF
Norfaizah Ghazali, Zulkifli Mohamad
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 PENGARUH DAN FAKTOR TEKANAN PELAJAR DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK SEPANJANG PROSES PEMBELAJARAN ATAS TALIAN Abstract   PDF
Aziyati Zahirah Asnil Aimi, Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nik Nur Syazwani Ibrahim
 
26 - 50 of 80 Items << < 1 2 3 4 > >>