Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 PENGARUH KECERDASAN HOLISTIK TERHADAP KEMENJADIAN PELAJAR TINGKATAN ENAM DI SABAH Abstract   PDF
Mohd Nasir Rayung, Abdul Said Ambotang, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 PENGARUH PENGUASAAN PENGETAHUAN, PEDAGOGI DAN ISI KANDUNGAN GURU TERHADAP KEMEROSOTAN SKOR MATEMATIK TIMSS DI MELAKA Abstract   PDF
Suhaila binti Ishak, Mohd Yusof bin Abdullah, Faridah Hanim binti Ishak
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 PENGARUH PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN KETERLIBATAN PELAJAR DALAM KOKURIKULUM TERHADAP KEMAHIRAN INSANIAH DALAM KALANGAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DI WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN Abstract   PDF
Roslee Talip, Mohd. Yusof Abdullah, Dg. Norizah Ag. Kiflee@Dzulkifl, Elizabeth Lim Siew Ping
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 PENGARUH PERSEKITARAN DALAM PENGGUNAAN STRATEGI MEMORI KOSA KATA PELAJAR KUIM Abstract   PDF
Noorhidayah Abu Hasim, Nurul Huda Adnan, Nor Izzuani Izhar, Abdul Muhaimin Abu Bakar
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang PENGARUH TRANSFORMASI PENGAJARAN, KESEDIAAN DAN KEPEMIMPINAN GURU TERHADAP PENGLIBATAN PEMBELAJARAN PELAJAR SEKOLAH MENENGAH LUAR BANDAR DI SABAH Abstract   PDF
Mohd Yusof Abdullah, Roslee Talip, Dayang Fatimah Majid
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 PENGGUNAAN STRATEGI MEMORI KOSA KATA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Noorhidayah Abu Hasim, Nik Farhan Mustapha, Pabiyah Hajimaming @ TokLubok
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang PENGGUNAAN TRUNKASI BAHASA KOLOKIAL DALAM KALANGAN PELAJAR Abstract   PDF
Zuraidah Muhidden, Noorhanis Amran
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 PENTERJEMAHAN UNSUR BUDAYA DALAM BAHASA KIASAN DARIPADA LAGU BAHASA INGGERIS KE BAHASA MELAYU Abstract   PDF
Ika Suzainn Let, Rohaidah Kamarudin
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 PERBANDINGAN ADAB PEMERINTAH DALAM TAJ US SALATIN (MAHKOTA RAJA-RAJA) DENGAN HIKAYAT ISKANDAR ZULKARNAIN Abstract   PDF
Siti Nor Harmiza Ibrahim, Rahimah Hamdan
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 PERBANDINGAN KATA NAMA DIALEK MELAYU SARAWAK DENGAN BAHASA MELAYU BAKU DARI SUDUT SEMANTIK LEKSIKAL Abstract   PDF
Nabillah binti Bolhasan
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 PERMAINAN INTERAKTIF MEMBANTU PEMBELAJARAN MATEMATIK AWAL KANAK-KANAK EMPAT TAHUN Abstract   PDF
Nurdiyana Tasripin, Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nur Hazwani Abdul Wahi
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUTU MAKLUMAT SASTERA SIBER Abstract   PDF
Noor Hazwany Haji Arifin, Salmah Jan Noor Muhammad
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 PERSEPSI PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SECARA ATAS TALIAN DALAM ERA PANDEMIK COVID-19 Abstract   PDF
Muhammad Izzat Mailis, Zuriani Hanim Hanim, Nur Hafizaliyana Hassan
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 PSIKOLINGUISTIK: TEORI GENERATIF PERBANDINGAN KONSTRUKSI STRUKTUR KATA KERJA (AVOIR) DAN (ÊTRE) DALAM AYAT ASAS BAHASA PERANCIS DAN MELAYU Abstract   PDF
Mohd Nor Azan bin Abdullah, Jeannet Stephen, Mohd Yusof bin Abdullah
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang RETORIK DALAM RISALAH IKLAN MAKANAN SEGERA DI SEKSYEN 7, SHAH ALAM, SELANGOR Abstract   PDF
Sharil Nizam Sha’ri, Hafizan Azman, Mohd Asri Ismail, Vivekananda M A A/L N. Marie
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 SIKAP PENERIMAAN MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM TELEVISYEN BUAL BICARA BERBAHASA INGGERIS DI MALAYSIA Abstract   PDF
Hazlin Falina Rosli
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 SUMBANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN GURU SEKOLAH RENDAH TERHADAP AMALAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH DI KOTA KINABALU, SABAH Abstract   PDF
Abdul Said Ambotang, Christina Andin, Norhamimah Minduru
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 TAHAP KEPIMPINAN DAN KEPUASAN PENGGUNA SUKAN: SATU TINJAUAN DI UNIVERSITI AWAM MALAYSIA Abstract   PDF
Ahmad Fadly Abdul Rahman, Muhamad Suhaimi Taat, Hasnol Nordin, Suddin Lada
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 TAHAP MINAT DAN PENCAPAIAN MEMBACA GENRE BAHAN BACAAN ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR BACELOR UNIVERSITI AWAM Abstract   PDF
Noor Adawiyah Ahmad Radzi, Nik Farhan Mustapha, Pabiyah Hajimaming @ TokLubok
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 TAHAP MOTIVASI PELAJAR LELAKI MEMILIH PROGRAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA Abstract   PDF
Tengku Nur Atirah Tengku Mohd Khairi, Zuriani Hanim Zaini, Mohamad Nor Hakim Mohd Ali, Mohamad Irman Che Pa
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 TAHAP PENGETAHUAN GURU-GURU SEKOLAH KEBANGSAAN DI DAERAH SEPANG, SELANGOR TERHADAP PEMBELAJARAN ABAD KE-21 Abstract   PDF
Muhammad Izzat Mailis
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 TAHAP PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM DIDIKAN KANAK-KANAK DI TASKA KEMAS Abstract   PDF
Norjumira Abd Raof, Mohamad Shukri Ishak, Muhammad Syahfei Mohamad, Mohamad Arif Zaki Ali, Ahmad Zulfandi Ibrahim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 TAHAP PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS KANAK-KANAK 5+ DAN 6+ TAHUN Abstract   PDF
Ahmad Muaz Muhd Hairi, Nik Nur Syazwani Ibrahim, Aziyati Zahirah Asnil Aimi
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang THE USE OF PEER FEEDBACK FORM (PFF) AMONG L2 LEARNERS IN PEER FEEDBACK ACTIVITY Abstract   PDF
Nur Izzati Zarin
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang TINJAUAN AWAL STRATEGI KOGNITIF PEMAHAMAN MENDENGAR DALAM KALANGAN PELAJAR BACELOR BAHASA PERANCIS Abstract
Dinie Asyraf Salehan, Omrah Hassan
 
51 - 75 of 80 Items << < 1 2 3 4 > >>