PENJAGAAN ALAM SEKITAR MENURUT MAQASID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

Farrah Wahida Mustafar, Mohamad Haiqal Danial Hamdan, Norfadzilah Jusoh, Shamsilawati Mustafar

Abstract


Alam sekitar merupakan salah satu ciptaan Allah yang memberikan manfaat kepada semua makhluknya, termasuk juga manusia. Manusia, dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah dan dipertanggungjawabkan dalam menjaga dan memulihara untuk kesejahteraan sejagat. Namun, kebelakangan ini, semakin banyak pencemaran dan kerosakan yang berlaku khususnya pencemaran udara, air, bunyi dan tanah. Pelbagai alternatif telah dilakukan dan langkah-langkah telah diatur dalam pelbagai aspek bagi memberikan kesedaran masyarakat untuk memastikan alam sekitar ini terpelihara namun sejauh mana ianya berkesan. Oleh itu, tujuan penulisan kertas konsep ini adalah untuk membincangkan permasalahan alam sekitar menurut maqasid syariah dan undang-undang. Maqasid syariah menekankan bahawa kejadian alam dan segala kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah hak mutlak Allah SWT. Manusia sewajarnya bertanggungjawab menguruskan harta kurniaan-Nya dengan menyampaikan kebaikan yang diperolehi kepada masyarakat seluruhnya. Dari sudut perundangan pula, dapat dilihat bahawa pelbagai rang undang-undang telah digubal dalam memastikan alam sekitar ini terus terpelihara. Kompaun, saman, khidmat masyarakat, injunksi ataupun dihadapkan ke mahkamah, undang-undang telah menyediakan satu balasan atau hukuman khas terhadap kesalahan pencemaran atau kerosakan yang dilakukan. Kesimpulannya, sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran dan kemampuan tubuh badan yang sihat oleh Allah, seharusnya menitikberatkan segala aspek penjagaan alam sekitar dalam usaha menjaga amanah Allah dan juga mentadbir urus alam dengan sempurna.


Keywords


Penjagaan Alam Sekitar, Undang-Undang, Maqasid Syariah

Full Text:

PDF

References


Abdul Basir Mohamad. (2005). Undang-Undang dan Pengurusan Alam Sekitar Menurut Islam. Malaysian Journal of Evironmental Management, 6, 107-124.

Afif Budiyono. (2001). Pencemaran udara: dampak pencemaran udara pada lingkungan. Berita Dirgantara, 2(1), 21-27.

Ahmad Badri Mohamad. (1987). Perspektif Persekitaran. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Ahmad Zaharuddin Sani bin Ahmad Sabri. (2007). Dasar Alam Sekitar Negara, Malaysia. Dalam, Ahmad Zaharuddin Sani bin Ahmad Sabri, A. Saiful Azman bin Aziz & Zakaria bin Ibrahim. Isu-Isu Alam Sekitar. Kedah: Cosmopack.

Akta Kualiti Alam Sekeliling. (1974). Undang-undang Malaysia, Akta 127. Percetakan Nasional Berhad. https://www.doe.gov.my/portalv1/wpcontent/uploads/2015/01/Akta_Kualiti_Alam_ Sekeliling_1974_-_ACT_127.pdf.

Aizi Razman Ismail. (2012). Alam sekitar dan pembangunan mampan. Dalam, Asan Ali Golam Hasan, Pembangunan Wilayah dan Alam Sekitar: Cabaran dalam Merealisasikan Rancangan Malaysia Kesembilan. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Air Pollutant Index of Malaysia. (2020). Diperoleh dari, http://apims.doe.gov.my/public_v2/pdf/API_Calculation.pdf, dicapai pada 25 September 2020.

Air Pollutant Index of Malaysia. (2020). Diperoleh dari, http://apims.doe.gov.my/public_v2/pdf/Analisis_Kualiti_Udara_Sebelum_Dan_Semasa_PKP.pdf, dicapai pada 25 September 2020.

Asmadi Mohamed Naim. (2003). Maqasid Syariah dan Pemikiran Pengurusan Islam. Sintok:Penerbit Universiti Utara Malaysia.

Azlan Abas, Azahan Awang & Jamaluddin Md Saad. (2017). Impak bilangan kenderaan terhadap pencemaran bunyi di Banda Hilir, Melaka. Malaysian Journal of Society and Space, 13(4), 47-55.

Biro BH Pahang. (2017). Pelombong bauksit ‘langgar’ moratorium.

Fadil Othman. (1996). Permasalahan Alam Sekitar. Kuala Lumpur & Johor: Dewan Bahasa dan Pustaka & Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

Fazli Sabri & Teoh Yong Yong. (2006). Tahap Keprihatinan Alam Sekitar dan Amalan Kebangsaan Hijar Penggunaan. Univesiti Putra Malaysia. Petaling Jaya. Selangor.

Fazrul Razman Sulaiman. (2015). Atmosfera bumi dan tindakbalas kimia pencemaran udara. Dalam, Sharifah Norkhadijah Syed Ismail dan Mohd Armi Abu Samah. Meneroka Interaksi Dinamik dalam Kesihatan Persekitaran. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Hadith Riwayat. Abu Dawud. Ibnu Hibban dan Hakim. Shahihul Jaami,, no 1230.

Hamidi Ismail. (2003). Pengurusan alam sekitar Malaysia: sejarah, isu dan penyelesaiannya kini. Dalam, Dani Salleh & Abdul Rahman Aziz, Asas Kefahaman Pengurusan Pembangunan. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Hamidi Ismail & Tuan Pah Rokiah Syed Hussain. (2011). Perbandingan konsentrasi bunyi bising antara bandar Alor Setar (Kedah) dengan Georgetown (Pulau Pinang). Laporan Penyelidikan Universiti Utara Malaysia.

Harlida Abdul Wahab & Nurli Yaacob. (2012). Pencemaran sungai: analisis peruntukan undang-undang di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Kanun, 24(1), 77-93.

Harlida Abdul Wahab. (2002). Kawalan Undang-Undang Tahap Pembangunan di Tanah Tinggi. Jelapang, 3(1), 63-70.

Haryati Shafii, Nursyikin Miskam, Azlina Md Yassin, Seow Tawee & Sharifah Meryam Shareh Musa. (2018). Status kualiti udara di beberapa kawasan luar bandar terpilih di negeri Johor. International Conference of Tourism, Business & Technology, Sabah, 1-17.

Hazura Abu Bakar. (2007). Pemeliharaan alam Tabii bersumberkan pengetahuan Islam. Pendidikan Sains, 7(1), 31-44.

Ibrahim Komoo. (2016). Perlombongan bauksit usah jejas alam sekitar.

Irma Dita Kurniawati, Ulfa Nurullita & Mifbakhuddin. (2017). Indikator pencemaran udara berdasarkan jumlah kenderaan dan kondisi iklim. Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, 12(2), 19-24.

Jabatan Alam Sekitar. (2018). Dasar Penggubalan Baru Akta Alam Sekitar, Jabatan Alam Sekitar. Diperoleh dari, http://www.doe.gov.my/eparticipation/wp-content/uploads/2018/02/Dasar-Gubalan-Akta-Alam-Sekitar.pdf, dicapai pada 26 September 2020.

Jamaluddin Md. Jahi. (1996). Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi. Selangor.

Jamaluddin Md Jahi. (2005). Alam Sekitar Fizikal: Pendekatan, Kepentingan dan Impaknya Terhadap Manusia. Persidangan Pendidikan Geografi/Sejarah, Jabatan Pelajaran Terengganu. Besut. Terengganu.

Kenyataan Media Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar Status Kualiti Udara. (2015). Diperoleh dari, www.doe.gov.my/portalv1/wp-content/uploads/2015/09/Kenyataan-Akhbar-Kementerian-Sumber-Asli-27-September-2015.pdf, dicapai pada

Kenyataan Media Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE). (2015). Status Kualiti Udara. Diperoleh dari, www.doe.gov.my/portalv1/wp-content/uploads/2015/09/Kenyataan-Akhbar-Kementerian-Sumber-Asli-27-September-2015.pdf, dicapai pada

Khairul Azhar bin Meerangani. (2018). Kepentingan penjagaan alam sekitar menurut perspektif maqasid syariah. Isu-Isu Semasa Islam & Sains, 543-560.

Laupa Junus. (2019). InfraStar pastikan projek pembinaan lebih lestari. Jurnal.my. https://jurnal.my/2019/12/30/infrastar-pastikan-projek-pembinaan-lebih-lestari/

Ruzian Markom & Norizan Hassan. (2014). Kelestarian Alam Sekitar dan Pembiayaan Teknologi Hijau dari Perspektif Undang-Undang

. Kanun, 26(2), 268-287.

Mahani Ishak. (2020). Unit jenayah alam sekitar perlu dilengkapi teknologi terkini. Berita Harian, https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/09/729253/unit-jenayah-alam-sekitar-perlu-dilengkapi-teknologi-terkini?fbclid=IwAR1WZb966xrDT98BIoz6IrOsDqmP1K7ghgR-6Wieh_DWwJSLQJrVcOXTh4s, dicapai pada 25 September 2020.

Mohd Yusof Abdullah, Latiffah Pawanteh, Sharifah Mastura Syed Abdullah & Normah Mustaffa. (2010). Kesedaran dan sikap komuniti dalam pengurusan persekitaran di Wilayah Iskandar, Johor. Jurnal Melayu, 5, 71-86.

Mohammad Shafiq Shamsuddin, Anwar Wajdi Rohaizad, Amirul Haiqal Ramzi, Mohamad Fikri Masruddin & Muhammad Faris Fahmi Jazam. (2019). Isu pencemaran air di Sungai Kim Kim berdasarkan saranan Al-Quran. Proceedings of the International Conference on Islamic Civilization and Technology Management, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 23-24 November, 740-747.

Mohmadisa Hashim & Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah. (2005). Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tanjong Malim, Perak.

Mohamad Suhaily Yusri Che Ngah & Madzi Marzuki. (2006). Kajian Impak Pembangunan terhadap Alam Sekitar di Lembah Bernam (Tanjong Malim). Tanjong Malim, Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muhammad Hisyam Mohammad. (2009). Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif: Pendekatan di Malaysia dalam Khairul ‘Azmi Mohamed, et al. (Eds.) Ke arah Umat Hadhari. Yayasan Ilmuan. Kuala Lumpur.

Muhammad Rizal Razman, Mazlin Mokhtar, Siti Naaishah Hambali, Sharifah Zarina Syed Zakaria & Zuliskandar Ramli. (2016). Perlindungan alam sekitar terhadap aspek kecuaian di bawah undang-undang tort melalui mediasi ke arah pembangunan mampan di Malaysia. International Journal of the Malay World and Civilisation, 4(2), 93-101.

Narenda Singh & S.C Davar. (2004). Noise Pollution-Sources, Effects and Control. Journal Human Ecology, 16(3), 181-187.

Norhibah Hasan Zawawi. (1999). Konsep Islam terhadap Pemuliharaan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Nur Shazwanie Rosehan & Azlan Abas. (2019). Pencemaran bunyi bising trafik di Bandar Batu Pahat, Johor. Akademika, 89(2), 97-109.

Shamsuddin Suhor. (2003). Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Akta 127): peranan dan keberkesanan peraturan, perintah dan kaedah-kaedah di bawahnya. Jurnal Undang-undang dan Masyarakat, 7, 37-50.

Sinar Harian. (2016). Alat sonar punca paus hilang arah ?

Siti Aznor Ahmad & Anis Shuhaiza. (2012). Pencemaran: keperluan faktor kawalan. Dalam, Asan Ali Golam Hasan, Pembangunan Wilayah dan Alam Sekitar: Cabaran dalam Merealisasikan Rancangan Malaysia Kesembilan. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Surtahman Kastin Hasan, (2018). Ekonomi Islam: Pembangunan dan Alam Sekitar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Utusan Online. (2011). Forum Pencemaran bunyi di Kuala Lumpur Serius.

Wark, K. & Warner, C.F. (1981). Air Pollution: Its Origin and Control. Edisi Kedua. New York: John Wiley and Sons.

Zayn al-Din ‘Abd al-Maqsud. (1981). al-Bi’ah wa al-Insan. Kuwait: Dar al-Buhuth al’ Ilmiyyah.

Zulfahmi Syamsuddin & Wan Hasmah Wan Mamat. (2014). Perbandingan Pemikiran Konsep akhlak al-Ghazali dan Ibn Miskawayh dalam aspek Intelek. Universiti Malaya.

Rujukan Statut

Akta Industri Perkhidmatan Air 2006

Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Akta Kualiti Alam Sekitar 1974

Akta Penerbangan Tempatan 1976

Garis Panduan Mengawal Tanah dan Kelodakan 1996

Kanun Keseksaan (Akta 574)

Kanun Tanah Negara 1965

Perlembagaan Persekutuan (Jadual 9 Senarai 2 Senarai Negeri)

Undang-Undang Kenderaan Lalulintas 1959


Refbacks

  • There are currently no refbacks.