TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KOLEJ KEDIAMAN DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM)

Roslinawati Ibrahim, Noor Fariza Mohd Hasini, Nurul Aini Md Rais, Nur Aiman Khalidah Norzaidi

Abstract


Asrama disediakan untuk pelajar iaitu pelanggan mempunyai tempat untuk merehatkan diri dan bersosial dengan orang yang berada berdekatan dengan mereka. Pembinaan asrama amat penting dalam memastikan keselesaan fasiliti pelanggan dipenuhi. Keselesaan pelanggan amat penting kerana apabila pelanggan selesa, ia akan memberi impak kepada pihak KUIM untuk menarik pelanggan baharu sekaligus memberikan kepuasan pelanggan dalam Institusi. Kepuasan pelanggan memainkan peranan sangat penting dalam perniagaan kerana apabila produk atau perkhidmatan dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan, pelanggan akan mengulangi pembelian produk berkenaan. Data-data yang diperoleh telah dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS Versi 22). Terdapat tiga pembolehubah tidak bersandar yang dikaji oleh pengkaji iaitu dimensi nyata, dimensi kebolehpercayaan dan dimensi jaminan. Pengkaji mendapati hasil dapatan kajian menunjukkan hanya dua dimensi iaitu dimensi nyata dan jaminan mempunyai nilai yang signifikan dan mempengaruhi kepuasan pelanggan di Kolej Kediaman manakala dimensi kebolehpercayaan tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan di Kolej Kediaman KUIM. Dimensi nyata adalah yang paling mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap Kolej Kediaman KUIM dengan nilai Beta paling tinggi iaitu 0.345. Oleh itu, pengkaji telah mengemukakan cadangan-cadangan yang dapat membantu pihak KUIM untuk penambahbaikan kekurangan yang terdapat di Kolej Kediaman baharu di KUIM.

Keywords


Kepuasan Pelanggan; Kolej Kediaman; Pelanggan

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Jurnal 'Ulwan