TAFSIR PEDOMAN MUTTAQIN KARYA ABDUL HAYEI ABDUL SUKOR: ANALISIS RINGKAS METODE PENULISAN DAN PENTAFSIRAN

Siti Wahidah Mustapa, Muhd. Najib Abdul Kadir

Abstract


Tafsir Pedoman Muttaqin adalah sebuah karya tafsir bahasa Melayu kontemporari, dikarang oleh Abdul Hayei Abdul Sukor. Objektif kajian adalah meneliti secara ringkas latar belakang Abdul Hayei Abdul Sukor, seterusnya analisis secara ringkas juga dilakukan kepada kitab Tafsir Pedoman Muttaqin dari sudut pengenalan kitab, metode penulisan dan metode pentafsiran. Abdul Hayei Abdul Sukor dan karyanya Tafsir Pedoman Muttaqin dijadikan sebagai fokus kajian kerana, ia merupakan kitab tafsir kontemporari yang dihasilkan pada awal abad ke-21M, oleh seorang cendekiawan muslim terkemuka di Malaysia. Metode kajian menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif, yang menggunakan analisis dokumen dalam proses pengumpulan data. Data-data yang dikumpul dianalisis secara deskriptif, induktif dan deduktif. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengarang menggunakan metode tafsir bi al-ma’thur dan tafsir bi al-ra’yi al-mamduh ketika mentafsirkan ayat-ayat al-Quran. Pengarang juga lebih cenderung menyentuh isu-isu kemasyarakatan, terutamanya yang berkaitan secara langsung dengan individu atau dengan masyarakat serta turut mengambil kira pandangan ulama silam dan kontemporari yang terkenal di dunia Islam pada masa kini.

Keywords


Tafsir Pedoman Muttaqin; Abdul Hayei Abdul Sukor; metode penulisan; metode pentafsiran

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal 'Ulwan