PEMAKAIAN ELEMEN REALITI SEMASA (WAQ’I) DALAM FATWA BERKAITAN NON MUSLIM DI MALAYSIA : ANALISIS ISU TERPILIH

Khairul Azhar Meerangani, Rushdi Ramli

Abstract


Secara umumnya, fatwa menyerlahkan maklumat tentang masalah yang mungkin berkaitan dengan undang-undang syarak yang diberi kuasa oleh mufti yang biasanya tidak terikat dengan penguatkuasaan undang-undang. Sekiranya komposisi masyarakat Malaysia terdiri daripada banyak etnik dan agama, maka perlunya fatwa tertentu untuk menyerlahkan isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antara Muslim dan non-Islam yang terhasil daripada interaksi luas di antara kumpulan-kumpulan tersebut. Oleh itu, penyelidikan perlu dilakukan untuk meneliti penggunaan unsur kontemporari (waq'i) sambil menegaskan fatwa yang berkaitan dengan isu-isu terpilih dengan menganalisis kandungan fatwa tentang penggunaan kalimah Allah dalam Kitab Injil, penaungan non-Muslim dalam masjid dan amalan undang-undang peguam non-Muslim sebagai peguam Syari'e. Warta fatwa mengenai isu-isu terpilih adalah selaras dengan kesesuaian realiti semasa Malaysia.

Keywords


Fatwa, Mufti, Waq'i, Non-Muslim

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jurnal Ulwan