KEPATUHAN DANA UNIT AMANAH SYARIAH DI MALAYSIA

Shahrul Hilmi Othman, Rahisam Ramli

Abstract


Kajian ini dijalankan untuk menganalisa kepatuhan syariah unit amanah Islam di Malaysia. Kajian ini berbentuk kualitatif deskriptif berbentuk pemerhatian tanpa turut serta dan penyelidikan laporan individu. Menggunakan pendekatan induktif-generatif proses mengumpul data. Dua syarikat pengurus dana iaitu PMB Investment Berhad dan RHB Aset Management dipilih menjadi sampel kajian yang mewakili 36 syarikat pengurus dana di Malaysia. Dapatan kajian menjelaskan perolehan setiap pelaburan unit amanah syariah mengikut objektif dan portfolio pelaburan yang akan disesuaikan dengan kehendak pelabur. Wujud kombinasi akad dalam dana unit amanah patuh syariah iatu akad al-murakk?bah al-Mutaqabilah iaitu akad gabungan dalam bentuk akad kedua mempengaruhi akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung kepada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik.


Keywords


Kepatuhan, unit amanah, pelabur & RHB Aset Managemen

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ulwan