KEPENTINGAN ETIKA TILAWAH AL-QURAN DAN KESANNYA TERHADAP BACAAN AL-QURAN

Juwairiah Hassan

Abstract


Etika dan tatatertib dalam menuntut ilmu adalah sangat diberatkan dalam islam untuk mengamalkannya. Memandang rendah terhadap pengamalan etika dalam disiplin ilmu akan menyebabkan kurangnya penguasaan terhadap ilmu tersebut. Begitulah juga kepentingan pengamalan terhadap etika tilawah al-Quran. Ini dibuktikan dengan hasil kajian MA Raizatulhan (2014) yang mendapati masih terdapat mahasiswa yang tidak mampu membaca al-Quran dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika tilawah al-Quran menurut ulamak, kepentingan pengamalan etika tilawah al-Quran dan kesannya terhadap bacaan al-Quran. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif untuk mendapatkan maklumat. Hasil kajian ini mendapati pengamalan terhadap etika tilawah alQuran akan memberi kesan pada bacaan al-Quran.

Keywords


Pengamalan, Etika, Kesan, Bacaan al-Quran.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal Ulwan