ANALISIS INTERPRETASI MANHAJ AKIDAH AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMACAH DALAM AYAT-AYAT SIF?T

Mustafa Kamal Amat Misra, Kamal Azmi Abd Rahman, Abd. Hadi Awang, Nurhanisah Senin

Abstract


Manhaj akidah adalah suatu disiplin yang penting untuk melandasi pemikiran akidah seseorang. Ia terbina awalnya daripada disiplin yang berbeza dalam memahami nas akidah yang difahami sebagai muhkam?t amnya dan mutasy?bih?t khasnya. Dalam konteks ayat sif?t, disiplin tertentu dibina oleh ulama’ untuk memastikan tafsiran yang diterjemahkan mengutamakan pentanz?han terhadap Z?t dan sif?t Allah. Dalam konteks Ahl al-Sunnah wa al-Jamacah, keruncingan faham tersebut turut berlaku dalam aliran-alirannya yang mudah dijenamakan dengan Ahl al-Ath?r atau Athar?yah dan Ash?cirah M?t?r?d?yah yang sedia difahami mengekploitasi disiplin-disiplin seperti tafw?dh, ta’w?l dan ithb?t dalam menterjemah ayat sif?t tersebut hingga ia diterima sebagai suatu manhaj. Justeru, dengan berkonsepkan metode kepustakaan, kajian ini mengkaji  manhaj aliran dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jamacah dalam memahami ayat sif??.


Keywords


Tafw?dh; Ta’w?l; Ithb?t; manhaj akidah; ayat mutasy?bih?t

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ulwan