KAJIAN KEBERKESANAN APLIKASI WHATSAPP SEBAGAI MEDIUM DAKWAH DALAM KALANGAN REMAJA

Ahmad Safwan Raihan, Muhammad Norazam Nordin

Abstract


Artikel ini memperlihatkan keberkesanan aplikasi Whatsapp sebagai medium dakwah dalam kalangan remaja. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian kuantitatif dan mengaplikasikan reka bentuk kajian bukan eksperimental kerana variabel bebas yang wujud secara semula jadi telah dikenal pasti iaitu aplikasi Whatsapp. Seramai 100 orang responden yang berumur antara 18 dan 19 tahun dan menggunakan aplikasi ini untuk berkomunikasi telah dipilih bagi menjawab soal selidik berkaitan tahap penggunaan, faktor yang mempengaruhi dan penerimaan aplikasi Whatsapp sebagai medium dakwah. Data yang diperolehi menunjukkan bahawa aplikasi Whatsapp berkesan sebagai medium dakwah dalam kalangan remaja.


Keywords


remaja; medium dakwah; aplikasi Whatsapp

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Ulwan