KEDUDUKAN ZAKAT INSTITUSI TAKAFUL: SATU PENILAIAN FIQH

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, Khairul Azhar Meerangani, Mohammad Najhan Mohammad Nasir

Abstract


Institusi takaful antara institusi kewangan Islam yang berkembang pesat pada hari ini. Institusi ini juga antara pembayar zakat di Malaysia. Namun begitu status pembayaran zakat institusi takaful dilihat mempunyai beberapa isu seperti jenis zakat, kaedah pengiraan dan asas zakat. Oleh itu, kajian ini akan melakukan penilaian fiqh terhadap pembayaran zakat institusi takaful di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data-data perpustakaan digunakan dan dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif. Hasil kajian mendapati institusi takaful perlu mengeluarkan zakat pendapatan dan menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai berasaskan jenis zakat tersebut.

Keywords


Takaful; Zakat; Fiqh; Pendapatan; Malaysia

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ulwan