PENGGUNAAN KAEDAH PENGECAMAN SIMBOL (KPS) BAGI MEMPERELOKKAN BACAAN AL-QURAN

Mohammad Zamri Jusoh, Farihah Hussain

Abstract


Membaca al-Quran memerlukan satu kaedah yang berkesan. Kertas konsep ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan Kaedah Pengecaman Simbol (KPS) bagi membantu mereka yang telah dapat membaca al-Quran, tetapi bermasalah mempraktikkan hukum tajwid di dalam pembacaan al-Quran bagi menentukan bacaan dengung, tidak dengung, panjang, pendek, sebutan makhraj huruf dan tidak berkeyakinan untuk membaca dengan suara yang kuat dan berlagu. KPS merupakan satu inovasi tahsin al-Quran atau memperelokkan bacaan al-Quran. Kaedah ini mudah, berkesan dan praktikal. Tujuan KPS adalah untuk membantu pembaca al-Quran yang “fobia” tajwid. Berdasarkan kepada kajian lalu, ramai pembaca al-Quran menghadapi masalah yang kritikal membaca al-Quran secara bertajwid. Kajian ini menggunakan metod kualitatif dengan menggunakan kaedah temu bual dan analisis dokumen terhadap beberapa orang guru yang telah menggunakan kaedah KPS ini. Implikasi kajian ini ialah akan memberi nilai tambah dan mempelbagaikan kaedah kepada guru untuk mengajar al-Quran.

Keywords


Pengecaman; Simbol; Tajwid; Praktikal; KPS

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Jurnal Ulwan