Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PELANGGAN: SATU KAJIAN DI HOTEL-HOTEL SEKITAR AYER KEROH, MELAKA Abstract   PDF
Hartini Adenan, Dina Syamilah Zaid, Siti Mahera Ahmat Amin, Dziela Muhammad Parid
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN FAKTOR PENENTU KREDIT PERDAGANGAN DI MALAYSIA Abstract   PDF
Noor Fariza Mohd Hasini, Nurul Aini Md Rais, Roslinawati Ibrahim
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH AGIHAN DANA ZAKAT MELEBIHI JUMLAH KUTIPAN PADA TAHUN 2014 HINGGA 2016 DI MAIPK : SATU ANALISA Abstract   PDF
Nurul Athirah Mohd Azmi, Muhammad Saiful Hadi Helme, Roslina Hashim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN FAKTOR YANG MENDORONG INDIVIDU UNTUK MEMBUAT PEMBIAYAAN PERIBADI Abstract   PDF
Mohd Azam Yahya, Muslihah Mazlan, Suhaimi Abu Hasan
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN FAKTOR-FAKTOR PENTAFDILAN ANTARA QIRA’AT MUTAWATIRAH Abstract   PDF
Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri Mohd Saad, Hamdi Ishak, Haziyah Hussin
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUASAN PENGUNJUNG DI TAMAN REKREASI: SUATU KAJIAN DI MASJID TANAH, MELAKA Abstract   PDF
Dina Syamilah Zaid, Hartini Adenan, Baharom Said
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL 'ULWAN FARDHU ‘AIN SEBAGAI KERANGKA PEMBENTUKAN DISIPLIN PELAJAR DI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM Abstract   PDF
Muslihah Mazlan, Mohd Azam Yahya, Fatimah Nadirah Mohd Noor
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN FENOMENA KEBERHUTANGAN DI ZAMAN RASULULLAH Abstract
Izzuddin Abdul Aziz, Ahmad Azrin Adnan, Nor Azmat Ismail
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL 'ULWAN FIQH JIHAD WANITA DALAM KONTEKS KONTEMPORARI: SATU ANALISIS Abstract   PDF
Muhd Imran Abd Razak, Mohd Anuar Ramli, Nurul Khairiah Khalid, Mukhamad Khafiz Abd Basir, Mohd Farhan Abd Rahman, Ahmad Firdaus Mohd Noor
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN GARIS PANDUAN SEBAGAI RUJUKAN PELANGGAN DALAM MEMOHON PEMBIAYAAN PERUMAHAN SECARA ISLAM Abstract
Nurul Athirah Mohd Azmi, Rahisam Ramli, Mohd Sabree Nasri, Rusyda Yahya
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN HADITH RIBA DALAM KITAB ‘UMDAH AL-AHKAM: ANALISIS PERSPEKTIF FIQH Abstract   PDF
Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj Abdullah, Nor Fahimah Mohd Razif, Khairul Azhar Meerangani
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN HALANGAN EKONOMI DALAM MENUNAIKAN TUNTUTAN ZAKAT DI KALANGAN OKU PENGLIHATAN Abstract
Nabihah Ismail @ Ghazali, Hamdi Ishak, Tengku Intan Zarina Tengku Puji
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN HALANGAN PELAKSANAAN SOLAT FARDHU DALAM KALANGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) PENGLIHATAN DI PERSATUAN ORANG-ORANG CACAT PENGLIHATAN ISLAM MALAYSIA (PERTIS) WILAYAH TERENGGANU Abstract
Nurul Asmak Liana Bakar, Hamdi Ishak, Tengku Intan Zarina Tengku Puji
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) HUBUNGAN KESUNYIAN DENGAN KETAGIHAN INTERNET DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA SEMASA PANDEMIK COVID-19 Abstract   PDF
Atini Alias, Siti Haziqah Shaban, Siti Marhamah Kamarul Arifain, Aimi Khairunnisa Abdul Karim
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) HUBUNGAN PENGHAYATAN AGAMA DAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP TEKANAN DALAM KALANGAN MUALAF DI MELAKA Abstract   PDF
Siti Aishah Yahya, Norhasima Abdullah, Suzyliana Mamat, Atini Alias, Nor Azilah Johari
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN HUBUNGAN SIKAP PELAJAR TERHADAP PENGUASAAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Nur Afifah Fadzil, Nuraznan Jaafar, Maryam Md Rofiee
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN HUFFAZ SEBAGAI ASET MODAL INSAN: PELAKSANAAN STRATEGI DI UNIVERSITI TENAGA NASIONAL (UNITEN) Abstract   PDF
Abdullah Hussen, Amaluddin Arshad, Siti Salma Mohamad Shokri
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN ILMU KOLONIAL DAN IMPAKNYA PADA PENGAJIAN ISLAM DI MALAYSIA Abstract
Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ahmad Farid Abdul Jalal, Ab. Halim Ismail, Huzaimah Ismail, Nor Adina Abd. Kadir, Muhammad Ikhlas Rosele, Nur Kamilah Kamaruddin
 
Vol 7, No 1 (2022): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (ORGANIZATIONAL CHALLENGES AND IMPACT AFTER PANDEMIC) IMPACT OF CHANGING WORKING ENVIRONMENT ON MENTAL HEALTH AMONG EDUCATORS DUE TO PANDEMIC COVID-19: A LITERATURE REVIEW Abstract   PDF
Nurul Atiqah Zulkifle, Siti Sarah Mat Isa, Mohd Fazli Mohd Sam, Fazdlina Jamaludin, Norhasimah Shari, Siti Nur Afiza Zuraidi
 
Vol 7, No 1 (2022): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (ORGANIZATIONAL CHALLENGES AND IMPACT AFTER PANDEMIC) IMPACT OF COVID-19 ON THE SERVICE INDUSTRY: A REVIEW Abstract   PDF
Siti Norashikin Bashirun, Mohamad Qandias Mohd Taufik, Mohamad Shahrul Isa Mohamad Razlan, Nur Allyssa Azry Azrien Azry, Nurin Liyana Wadiyah Abdul Razak, Ameishah Khairiah Alamein
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN IMPLIKASI PROGRAM AMALI SOLAT DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK PELAJAR : KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH DAERAH ALOR GAJAH, MELAKA Abstract   PDF
Suhaimi Abu Hasan, Mohd Azam Yahya, Ahmad Faqih Ibrahim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN INSTRUMEN HIBAH DALAM PENGURUSAN HARTA ISLAM: SATU TINJAUAN AWAL TERHADAP PENGURUSAN AGIHAN HIBAH DI INSTITUSI TABUNG HAJI (TH) Abstract   PDF
Nurfarhana Mohd Daud, Saidin Wan Ismail, Zaluddin Sulaiman, Sidek Abdullah, Mohd Asyadi Redzuan
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL 'ULWAN INSTRUMEN PELABURAN BAGI PENJANAAN DANA WAKAF INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IPT):SATU TINJAUAN Abstract   PDF
Roslina Hashim, Rahisam Ramli, Nur Farhana Dahalan, Nur Yuhanis Ismon, Shahrina Romli
 
Vol 6, No 2 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE II (WANITA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH) INTEGRASI ILMU ISLAM DALAM PENGAJIAN TINGGI DI MALAYSIA: IMPLEMENTASI DI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Khairul Azhar Meerangani, Adam Badhrulhisham, Ahmad Faqih Ibrahim, Muhammad Hilmi Mat Johar
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN INTERNATIONALISATION OF THE ISLAMIC THOUGHT: THE CONTRIBUTIONS OF SAYYED ISMAIL (1936-2010) Abstract   PDF
Sayyed Mohamed Muhsin, Mohd. Noh Abdul Jalil
 
26 - 50 of 158 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>