Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) PENDORONG MINAT BELAJAR KANAK-KANAK ORANG ASLI Abstract   PDF
Norhasima Abdullah, Aimi Khairunnisa Abdul Karim, Atini Alias, Siti Haziqah Shaban, Suzyliana Mamat
 
Vol 6, No 2 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE II (WANITA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH) PENETAPAN BILANGAN ZIKIR DALAM PENGAMALAN TAREKAT: PENILAIAN RESPONSIF MENURUT AL-SUNNAH Abstract   PDF
Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Nur Afifah Fadzil, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Ahmad Nurilakmal Norbit, Abdul Muhaimin Abu Bakar
 
Vol 1, No 1 (2016): JURNAL 'ULWAN PENGAJIAN SYARIAH DAN PEMBINAAN TAMADUN ISLAM DI MALAYSIA Abstract   PDF
Nor Hayati Md Dahlal, Mohd Izzuddin Mohd Noor
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN PENGAPLIKASIAN MAQASID SYARIAH SEBAGAI PARAMETER KONSEP HOTEL PATUH SYARIAH Abstract   PDF
Mohd Izzuddin Mohd Noor, Fatimah Nadirah Mohd Noor
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) PENGARUH FAKTOR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TERHADAP KUALITI HIDUP DALAM KALANGAN BELIA Abstract   PDF
Syazwana Aziz, Noraini Abdol Raop, Muhammad Fadzil Ahmad Shukor
 
Vol 2, No 1 (2017): JURNAL 'ULWAN PENGARUH SIKAP PELAJAR DAN PENGAJARAN GURU TERHADAP PENGUASAAN BAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR PPIB, UMS Abstract
Noorafini Kassim, Dr. Saini Ag. Damit, Dr. Muhammad Suhaimi Taat
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN PENGESAHAN INSTRUMEN KEADILAN ORGANISASI : ANALISIS PENEROKAAN FAKTOR (EFA) DALAM KAJIAN MELIBATKAN PENSYARAH DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA DI MALAYSIA Abstract   PDF
Muhammad Yasin Omar Mokhtar, Mohd Nasir Saludin, Ahmad Faqih Ibrahim
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN PENGESAHAN INSTRUMEN KOMITMEN ORGANISASI : ANALISIS PENEROKAAN FAKTOR (EFA) DALAM KAJIAN MELIBATKAN PENSYARAH DI INSTITUT PENGAJIAN TINGGI SWASTA DI MALAYSIA Abstract   PDF
Muhammad Yasin Omar Mokhtar, Mohd Nasir Saludin, Ahmad Faqih Ibrahim
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PENGGUNAAN KAEDAH PENGECAMAN SIMBOL (KPS) BAGI MEMPERELOKKAN BACAAN AL-QURAN Abstract   PDF
Mohammad Zamri Jusoh, Farihah Hussain
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN PENGUKURAN KECEKAPAN PENGURUSAN SEKOLAH: SATU SOROTAN LITERATUR Abstract   PDF
Rozita Baba, Hana Duerama
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN PENGURUSAN HUTANG MENURUT ISLAM : PENGAMALAN DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA Abstract   PDF
Nurul Athirah Mohd Azmi, Suhaimi Abu Hasan, Hana Duerama, Shahrul Hilmi Othman, Zanariah Aripin
 
Vol 6, No 1 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE I (KOLOKIUM PENYELIDIKAN IJAZAH TINGGI) PENGURUSAN RISIKO BENCANA ALAM BERTERASKAN MAQASID SYARIAH: SATU SOROTAN LITERATUR Abstract   PDF
Muhammad Hilmi Mat Johar, Khairul Azhar Meerangani, Farhat Nazirul Mubin Bohari, Aizul Mohd Ismon
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN PENILAIAN KAIFIAT ZIKIR TAREKAT AL-SH?ZULIYAH AL-DARQ?WIYYAH PIMPINAN HAJI MOHD NASIR OTHMAN MENURUT AL-QURAN DAN AL-SUNAH Abstract   PDF
Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Ahmad Rosli Mohd Nor, Khairul Azhar Meerangani, Mohd Farhan Md Ariffin, Muhammad Taufiq Md Sharipp
 
Vol 7, No 2 (2022): JURNAL 'ULWAN PENYAMPAIAN STATUS HADIS DHAIF DALAM KALANGAN GURU TAULIAH DI NEGERI MELAKA: SATU TINJAUAN AWAL Abstract   PDF
Muhammad Ashraf Shahrulail, Suriani Sudi, Mohd Khafidz Soroni
 
Vol 6, No 2 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE II (WANITA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH) PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN INSTITUSI KELUARGA: CABARAN PANDEMIK COVID 19 Abstract   PDF
Nur Faezah Musthapar
 
Vol 3, No 1 (2018): JURNAL 'ULWAN PERBANDINGAN METODOLOGI PENULISAN KARYA ULUM AL-QURAN DAN KARYA PENGANTAR ULUM AL-QURAN DI MALAYSIA Abstract   PDF
Siti Fatimah Rafik, Farrah Yasmin Aziz
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN PERBANDINGAN TAHAP PERSEPSI PELAJAR TAHFIZ BESTARI TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Nur Afifah Fadzil, Ahmad Nurilakmal Norbit
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PERBEZAAN EFIKASI KENDIRI TERHADAP PEMBANGUNAN KERJAYA BERDASARKAN FAKTOR DEMOGRAFI Abstract   PDF
Noor Azizah Jakaria, Muslihah Mazlan, Norizan Samri, Siti Nur Afiqah Shafie
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SASTERA ISLAM DI ALAM MELAYU Abstract   PDF
Ahmad Nabil Amir, Tasnim Abdul Rahman
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PERKEMBANGAN PENULISAN SERTA PENGGUNAAN ISTILAH QAWL MU’TAMAD DI DALAM MAZHAB SHAFI’I Abstract   PDF
Aizul Mohd Ismon, Muhammad Alif Md Aris
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PERLAKSANAAN SEMBAHYANG (SOLAT) DALAM AJARAN INAYAT KHAN: SATU PENILAIAN KRITIS Abstract   PDF
Nozira Salleh
 
Vol 6, No 3 (2021): JURNAL 'ULWAN PERMASALAHAN PENCAPAIAN AKADEMIK SEKOLAH RENDAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN (SABK) DI MELAKA Abstract   PDF
Rozita Baba, Mohamad Nazli Omar, Nur Zafirah Muhammad Nor, Juwairiah Hassan
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL 'ULWAN PERSEPSI DAN MINAT PELAJAR TAHFIZ BESTARI TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Nur Afifah Fadzil, Ahmad Nurilakmal Norbit, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Nuraznan Jaafar
 
Vol 6, No 2 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE II (WANITA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH) PERSEPSI MASYARAKAT NEGERI MELAKA TERHADAP PERANAN MASJID KETIKA TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) Abstract   PDF
Jismi Md Salleh, Mohd Syazwan Karim, Nor Adila Kedin, Shahitul Badariah Sulaiman
 
Vol 6, No 2 (2021): JURNAL 'ULWAN: SPECIAL ISSUE II (WANITA DAN KESEJAHTERAAN UMMAH) PERSEPSI PELANGGAN TERHADAP KESELAMATAN MAKANAN: KAJIAN DI RESTORAN SEKITAR MASJID TANAH, MELAKA Abstract   PDF
Hartini Adenan, Dina Syamilah Zaid, Siti Mahera Ahmat Amin
 
101 - 125 of 158 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>