Objektif

1. Bertanggungjawab dan membantu proses aturhuruf untuk Unit Editorial.
2. Menguruskan dan menyediakan rekabentuk grafik untuk program-program yang dianjurkan oleh
    mana-mana bahagian atau fakulti dalam kolej seperti seminar, program ilmiah dan sebagainya.
3. Menguruskan bahan-bahan penerbitan ilmiah.
4. Prospektus/ Profile KUIM.
5. Menerbitkan flyers/ brosur/ bunting/ banner mengenai majlis/ aktiviti KUIM.
6. Membantu penerbitan buku aturcara pelbagai majlis rasmi universiti.
7. Menyediakan bahan bagi buletin dalam talian.
8. Penerbitan lain yang diperlukan oleh kolej bagi tujuan promosi dan imej.
9. Menggunakan kos terendah untuk setiap percetakan.
10. Memantapkan KUIM sebagai sebuah Institut Pengajian Tinggi.


TERJEMAHAN