Choose Category 
Search by name 
Omran bin Jusoh
Category: Pusat Islam As-Syafie
Emailomran@kuim.edu.my
Position:
  • Pen.Pegawai
ext no.:
  • 063878977
Zariza Bin Hashim
Category: Unit Teknologi Maklumat
Emailzariza@kuim.edu.my
Position:
  • Pegawai
ext no.:
  • 063878257
Ust. Mohd Azam bin Yahya
Category: Pusat Asasi Dan Pengajian Umum (PAPU)
Emailazamyahya@kuim.edu.my
Position :
  • Dekan
ext.no:
  • 063876561
 1  2  3  4  5   next   ...   last
  • Last Modified: Selasa 07 Julai 2020.