Choose Category 
Search by name 
Muhamad Arif bin Nasir
Category: Fakulti Pengurusan Hospitaliti
Emailarif@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063878410
Dina Syamilah bt Zaid
Category: Fakulti Pengurusan Hospitaliti
Emaildinasyamilah@kuim.edu.my
Position:
  • Timbalan Dekan
ext.no:
  • 063878464
Mustaza bin Ramli
Category: Unit Pengangkutan
Emailmustazaramli@kuim.edu.my
Position:
  • Pemandu
ext.no:
  • 063878514
  • Last Modified: Rabu 15 Januari 2020.