Pengurusan Eksekutif

 

YBhg. Prof. Datuk Dr. Hj. Mohd Taib bin Hj.Dora
Naib Canselor

Prof. Madya Ts. Dr. Afizan bin Azman
Pengurusan Korporat (Penyelidikan dan Inovasi)
  
Tuan.Hj .Baharom bin Said
Timbalan Naib Canselor  Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni

Pn. Siti Hajar binti Abu Kassim
 

Pendaftar
 
Cik. Norashikin binti Abdul Rahim
Bendahari
 
Tuan Hj. Noor Jeffri bin Abdul Wahab
Pengarah Hal Ehwal Akademik
 
Ts. Dr. Yuseni bin Ab. Wahab
Ketua Pegawai Maklumat


 
  • Last Modified: Khamis 25 Februari 2021.

Hyperlink Gov