Pejabat Antarabangsa
Unit Pentadbiran Antarabangsa (IAU) adalah unit yang bertindak sebagai perantara untuk hal-hal seperti Kerjasama dan Perkongsian Antarabangsa, Lawatan Delegasi dari Negara, Program dan Acara Asing. IAU juga menyediakan perkhidmatan dalam menguruskan kakitangan antarabangsa dan kesejahteraan pelajar, aktiviti dan masyarakat.

Sebaliknya, IAU berperanan sebagai pusat sehenti yang cekap untuk memudahkan, menyelaras dan menganjurkan aktiviti yang berkaitan dengan pengantarabangsaan KUIM.

  • Last Modified: Sabtu 16 Januari 2021.

Hyperlink Gov